Fındık için bir önerge de CHP’den

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, fındık ve üreticinin sorunlarının TBMM'de kurulacak bir komisyon tarafından araştırılması için önerge verdi.

CHP Giresun Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, fındığın ve üreticinin sorunlarının araştırılması için önerge verdi. TBMM’de milletvekillerinden oluşan bir araştırma komisyonu kurulmasını isteyen Bektaşoğlu, önergesinin gerekçesinde, “bir ihraç, sanayi ve tarım ürünü olan ve ülkemize  artan oranda döviz getiren, katma değer yaratan fındık ürününün; üretici, üretim, fiyat, alım-satım, pazarlama ve mamul üretimi gibi alanlarını kapsayacak ve bu alanlardaki belirsizlikten kaynaklanan sorunların çözümüne katkı sunacak, ülkemizin ve bu ürünün üreticilerinin, yerli sanayici ve sektörün,  diğer paydaş ve unsurların hak ve menfaatlerini koruyacak, kapsayıcı, somut bir Milli Fındık Politikası’na ihtiyaç bulunmaktadır” dedi.

Bektaşoğlu, AKP’yi, Ferrero firmasına hazırladığı alt yapıyla fındık üstünde tahakküm kurdurmakla, böylece fiyat hareketlerini yönlendirmekle suçladı.

Bülent Bektaşoğlu, Araştırma Komisyonu kurulması talebiyle verdiği önergesinde, 2 milyar dolar döviz girdisi sağlayan fındığın bölge ve ülkemiz açısından önemine dikkat çekerek, 8 milyon yurttaşımızın hayatını dolaylı veya doğrudan ilgilendirdiğini, 6 ilin ekonomisinin ise sadece fındıktan gelen gelire bağlı olduğunu söyledi.

“Tüm bunlar düşünüldüğünde, fındık stratejik bir üründür ve dolayısıyla bu ürün ve üreticileri, üretim alanları ve diğer ilgili paydaşları bir devlet politikasıyla korunmalıdır” diyen Bektaşoğlu, Türkiye’nin böyle bir politikası olmadığını Bakanların tercihiyle ülkemizin, üreticimizin, manav ve sanayicimizin çıkarlarına değil, yabancı alıcıların daha çok kazanmasına hizmet eden bir düzen kurulduğunu ifade etti. Bektaşoğlu “Özellikle 2009’dan başlayarak ve daha sonraki yıllarda ‘yeni strateji’ adı altında yapılan uygulamalarla, bu ürünün kaderi, tamamen bu alıcıların temsilcileri olan serbest piyasanın aktörlerine bırakılmıştır” dedi.

“FERRERO SİYASİ DESTEKLE TEKELLEŞTİRİLDİ. FINDIK FİYATI 20 TL’DEN 9 TL’YE DÜŞÜRÜLDÜ”

Fiskobirlik’in bilinçli ve sistematik şekilde ortadan kaldırılarak işlevsizleştirildiğini, TMO’nun ise piyasayı üretici değil, yabancı alıcı lehine düzenlediğini ve mağduriyetler yarattığını öne süren Bektaşoğlu, şunları söyledi: “Örneğin bir önceki sezon başlangıcında fındık fiyatı 20 TL’dir. TMO geçen sezonun fiyatıyla ve neredeyse maliyete yakın bir fiyat olan 10-10,5 TL ile ve sadece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerden ve az sayıda merkezde alım yapmaya başlamış, nitekim beklendiği gibi bu fiyatlar serbest piyasayı düzenleyememiş, hatta fiyatlar 8-9 TL’ye kadar düşmüştür. Bu fiyat yabancı alıcıların fındığımız için öngördüğü fiyattır. Özellikle bu fiyatın oluşmasını sağlayan İtalyan Ferrero’dur. 2015’e kadar en büyük fındık alıcısı konumundaki bu firma, önce yerli alıcılarla ortaklıklarla, ardından da fabrikalar satın alarak ülkemizde tekelleşmeye başlamış, ithalatçı iken ihracatçı olmuş, bu işleviyle serbest piyasayı kendi istediği fiyatlarla, maniple ederek şekillendirmiştir.

Ferrero’nun arkasında aldığı siyasi destekle, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirleyicilikteki zafiyetlerinden, ekonomi yönetiminin, rekabet kurumunun müdahale etmemesinden de yararlandığını iddia eden Bektaşoğlu; “Türk fındığının geleceği üstünde tahakküme dönük bir politika oluşturmak istenmektedir. Fındık fiyatının iki sezon içinde 20 TL’den 9 TL’lere düşürülmesinin başkaca bir izahı yoktur” ifadesini kullandı.

Fındıkta adaletsizlikler yaşandığına dikkat çeken Milletvekili Bektaşoğlu, “Bundan ülkemiz döviz kaybına uğrarken, üreticimiz ve fındığın diğer ilgilileri zarar görmekte, piyasalarına yarı yarıya az para giren illerimizin ekonomileri çökme noktasına gelmektedir. Buna bağlı olarak, yoksulluk, göç ve işsizlik ve diğer sosyal sorunların artacağı muhakkaktır” dedi.

AKP MİLLETVEKİLLERİNDEN DE DESTEK İSTEDİ

CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu’nun imzaya açılan önergesinin, önümüzdeki günlerde TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyor. Bektaşoğlu, “fındık partiler üstü bir konu. Önergeme özellikle bölge milletvekillerinden, AKP Giresun milletvekillerinden destek istiyorum” dedi

"http://www.giresunhaberci.com/2017/10/10/findik-icin-bir-onerge-de-chpden/

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

Aliquam lorem ante, dapibus in, viverra quis

Gazeteci Namık Baltaoğlu’nun annesi vefat etti

KBÜ'ye EAQUALS akreditasyonu